De smartcard een toverstaf?

Ik wil even een groot misverstand rechtzetten….

de Canal Digitaal smartcard is GEEN toverstaf!

Ik hoor je denken… “Huh Dennis, wat bedoel je nou?”  Nou, het is als volgt.
Wij krijgen veel mensen in de werkplaats met een probleem aan de satellietinstallatie. Dat is goed, want daar leven wij van.

Daarbij komt het voor dat deze mensen zeggen, als de schotel de satelliet niet kan vinden, dat dat komt omdat ze de kaart niet mee hebben of hij nog niet geactiveerd is. Dat is niet juist. Het een heeft niets met het ander te maken. De ontvangst van een satellietschotel staat los van de codering van een kanaal. Je ontvangt, zolang de installatie naar behoren werkt, de satelliet altijd. Alleen zal het kanaal niet altijd “te zien” zijn.

Het enige wat een smartcard doet is een gecodeerd kanaal decoderen. Dus zodra de satelliet gevonden is en je de ontvanger op een gecodeerd kanaal, bijvoorbeeld RTL4, zet zal de ontvanger om informatie vragen waarmee het kanaal “open gezet” kan worden.  En die informatie staat op de kaart.
smartcard_toverstaf2